Pośrednik Nieruchomości – zawód ponadczasowy

Dzisiaj konkretnie, zwięźle ale na temat – o tym, kim jest pośrednik nieruchomości, czy należy się Go bać? Opowie Wam Sławek. Zawód jak się okazuje bardzo przydatny i niekoniecznie nachalny jak niektórzy twierdzą. Zwłaszcza, jeśli mamy do czynienia z takimi agentami, którzy wykonują go z pasją, jak to jest w przypadku Sławka. Zapraszam!

======================================================
blog o motywacji
   

 1.   Opis charakterystyka zawodu

 
Pośrednik musi znać i analizować  aktualną sytuację rynkową w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi klientów. 
Ma zakaz podejmowania się wykonania zadań, które wykraczają poza zakres ich wiedzy i doświadczenia zawodowego, chyba że uzyska zgodę klienta na współpracę ze specjalistą w danej dziedzinie.
Pośrednik doskonali umiejętności i podnosi kwalifikacje zawodowe, w szczególności poprzez regularne uczestnictwo w ustawicznym kształceniu.
Pośrednik nie może być nachalny, nie może zmuszać klientów do zamówienia usługi, a w kontaktach z klientami, osobami trzecimi oraz innymi pośrednikami/zarządcami zawsze ujawnia swój status, jako osoby działającej zawodowo.
W relacjach z klientami pośrednik postępuje etycznie, uczciwie i rozważnie, dbając o to, aby nie narazić ich na szkody.
Pośrednik postępuje w stosunku do klientów lojalnie i chroni ich  interesy, zachowując zasadę poszanowania praw wszystkich zainteresowanych stron. 
Pośrednik w związku z realizacją umowy nie zamawia bez wiedzy i zgody klienta odpłatnych robót, towarów ani usług obciążających tego klienta.
Informacje, które Pośrednik uzyskał w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami stanowią tajemnicę zawodową. Tajemnica ta może być ujawniona tylko w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jak również przy przekazywaniu informacji niezbędnych dla właściwego wykonywania usługi oraz mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo transakcji. 
Pośrednik utrzymuje koleżeńskie relacje z innymi pośrednikami i współpracuje przestrzegając zasad uczciwej konkurencji, lojalności i szacunku. Dba o prestiż zawodu. 
 

    2.     Ukończenie jakiej szkoły jest wymagane?

Obecnie nie trzeba kończyć żadnej szkoły żeby zostać pośrednikiem  w obrocie nieruchomościami. Każdy może otworzyć biuro i prowadzić tego rodzaju działalność, Kilka lat temu bowiem zniesiono licencje pośrednika. Ważne są jednak umiejętności interpersonalne tj. komunikatywność, otwartość i negocjacje.
 

    3.     Gdzie można znaleźć pracę?

W samej Bydgoszczy działa ponad 100 biur nieruchomości więc nie trudno znaleźć prace w tej branży, jest kilka biur które szukają nowych pracowników Jeśli chodzi o formę zatrudnienia to z tym jest różnie, niektórzy proponują etat inni preferują własną działalność gospodarczą.
 

   4.     Charakterystyka wykonywanych czynności i zadań na danym stanowisku.

Pośrednik nieruchomości, wykonuje zawodowo czynności faktyczne zmierzające do dokonania przez inne osoby czynności prawnych dotyczących praw do nieruchomości,  w tym:
a. nabycia lub zbycia prawa do nieruchomości;
b. nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu; 
c. najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części;
d. innych czynności niż określone w pkt. a-c, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części.
Pośrednik nieruchomości wykonuje zawód zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa oraz kodeksu etyki zawodowej.
 
blog o motywacji

   5.     Co mi się w tej pracy najbardziej podoba?

Dość trudne pytanie 😉  na pewno to że można się w niej nauczyć wielu przydatnych rzeczy, ludzie dosyć często kupują i sprzedają nieruchomości, jedni mają więcej doświadczenia inni się tym w ogóle nie interesują i właśnie od tego my jesteśmy, żeby pomagać tym ludziom sprzedać lub kupić nieruchomość, poza tym możliwość poznania ciekawych osób, praktycznie każdego dnia poznajemy kogoś nowego,  nie rzadko zdarza się że część klientów z czasem zostaje dobrymi przyjaciółmi 😉 i nie kończy się to tylko na jednej transakcji. Podoba mi się jeszcze to, że sam zarządzasz swoim czasem, sam układasz sobie plan dnia i pracy i w dużej mierze od Ciebie zależy jakie wyniki osiągniesz, odrobina szczęścia też się przyda J
===========================
Charakterystykę wszystkich zawodów, które do tej pory pojawiły się na stronie, znajdziesz w Opisie projektu: Godzę pasję z karierą. Zapraszam!
 

4 thoughts on “Pośrednik Nieruchomości – zawód ponadczasowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.