Pediatra

Ten post przeczyta każdy rodzic. Ja sama jako Mama, bardzo ucieszyłam się, kiedy moje zaproszenie przyjęła dr Agnieszka Sawicka. Razem z synem mieliśmy przyjemność poznać ją w naszej Przychodni kilka lat temu i to była naprawdę przyjemność. Mogę uczciwe i szczerze powiedzieć – dr Sawicka wykonuje swój zawód z pasją a rodzicom na tym zależy!

pediatra

Pediatra. Opis charakterystyka zawodu.

Pediatra to lekarz, który zdobył specjalizację z chorób dziecięcych i zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem dzieci a także profilaktyką zdrowotną.

Ukończenie jakiej szkoły jest wymagane?

Aby zostać pediatrą, trzeba ukończyć uczelnię medyczną na kierunku lekarskim, następnie odbyć staż podyplomowy (chyba, że przepisy mówią inaczej). Staż kończy się egzaminem państwowym, po którym lekarz otrzymuje pełne prawo wykonywania zawodu. Żaby zostać specjalistą, trzeba uzyskać miejsce specjalizacyjne, będące jednocześnie miejscem pracy i szkolić się, w zależności od specjalizacji 4-6 lat, po czym złożyć państwowy egzamin specjalizacyjny.

Gdzie można znaleźć pracę?

Pediatrzy pracują w Oddziałach Pediatrycznych w szpitalach, w przychodniach POZ jak i wykonują pracę w ramach własnej działalności, np. udzielając wizyt domowych.

Charakterystyka wykonywanych czynności i zadań.

Do zadań lekarza pediatry należy udzielanie świadczeń zdrowotnych. W zależności od miejsca, w jakim pracuje, świadczenia tę mogą się różnić. I tak, lekarz pracujący w Oddziale Dziecięcym diagnozuje i leczy dzieci, wymagające hospitalizacji. Opiekę pediatryczną ambulatoryjną sprawuje lekarz w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. W ramach POZ lekarz  diagnozuje i leczy, ponadto prowadzi profilaktykę zdrowotną, czyli patronaże, badania bilansowe i szczepienia ochronne we współpracy z pielęgniarką.

O tym jak wyglądają wykonywane przez lekarza czynności wie dobrze każda mama, która była z dzieckiem w przychodni. Wobec każdego pacjenta lekarz wykonuje pewien „pakiet” czynności:

  • wywiad, czyli badanie podmiotowe,
  • badanie przedmiotowe, czyli fizykalne (przy użyciu: stetoskopu, otoskopu, latarki, szpatułki, centymetra, wagi, ciśnieniomierza, w zależności od potrzeb),
  • odnotowanie wyników badań w dokumentacji lekarskiej,
  • zapisanie zaleceń, wydanie niezbędnych skierowań, zaświadczeń i recept.

To jest taka podstawa i przynajmniej pierwszych trzech punktów nie da się pominąć (czyli na przykład nie zbadać dziecka albo nie odnotować przebiegu wizyty).

Co mi się w tej pracy najbardziej podoba?

Specjalizację z pediatrii podjęłam jako wyzwanie, po półrocznej pracy w POZ. Tam zauważyłam, że wielu lekarzy ma opory przed przyjmowaniem dzieci.  Zawsze cieszy mnie, kiedy z dzieckiem nawiązuję kontakt, kiedy dziecko pozwala się zbadać i współpracuje przy badaniu. Największą satysfakcję daje oczywiście wyleczenie chorego dziecka. Dzieci są wdzięcznymi pacjentami, bo kiedy ich stan się poprawia, od razu dają po sobie poznać. Jednak to, co najbardziej przyciąga mnie do pediatrii, to rozmowy z rodzicami. Wystarczy poprosić rodzica, żeby opowiedział o dziecku. I rodzice aż przestać nie mogą! To mnie fascynuje, ile informacji można zebrać. Dla mnie te informacje są cenne, bo mogę dalszy przebieg wizyty dostosować do potrzeb i rodziców, i najmłodszych pacjentów. Jakbym mogła, to każdą rozmowę przeciągnęłabym do godziny!

Dr Agnieszka Sawicka zaprasza:

15 thoughts on “Pediatra

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.