Praca w zasięgu ręki – WORK ON

blog motywacyjny

Przystąpienie do Unii Europejskiej w 2004r. dało Polsce wiele możliwości. Jedną z nich jest możliwość podnoszenia kwalifikacji i kompetencji na rynku pracy. I to całkowicie bezpłatnie.

Osobiście wielokrotnie korzystałam i brałam udział w projektach unijnych jako beneficjent, ale także jako szkoleniowiec czy doradca zawodowy. Uczestnicząc w całym projekcie obserwowałam zmiany zachodzące w uczestnikach: dla mnie najważniejsze dotyczyły podniesienia poczucia własnej wartości – dzięki warsztatom z doradcą zawodowym ale przede wszystkim zdobyciu kwalifikacji zawodowych. Efektem końcowym było również podjęcie satysfakcjonującej pracy.

 

Dlatego też, kiedy słyszę o projekcie unijnym oferującym bezpłatne szkolenia – od razu informuje o nim jak największą grupę odbiorców, którym projekt ten może się przydać. Wiem bowiem, jak udział w nim może być wartościowy dla uczestników!
Dzisiaj przedstawiam Wam projekt unijny Work-on 3, realizowany przez Ośrodek Szkoleniowy Szarataw Bydgoszczy.
Co daje udział w projekcie?
Wszyscy uczestnicy projektu wezmą udział w planowanej ścieżce wsparcia, tj. doradztwie zawodowym, warsztatach Aktywny na rynku pracy, kursie zawodowym zakończonym powszechnie rozpoznawalnym certyfikatem, kursie branżowego języka angielskiego z certyfikatem TOEIC oraz płatnym stażu zawodowym. 
Kursy zawodowe, z których warto skorzystać:
a) Administrator sieci (CISCO CCNA 5.0 ROUTING & SWITCHING) – oparte na 4 modułach CISCO Certifien Networking Associate (CCNA), światowego lidera na rynku rozwiązań sieciowych. W ramach szkolenia wykonany zostanie blok zaawansowanych szkoleń informatycznych z zakresu projektowania, administrowania, użytkowania i serwisowania systemów i sieci komputerowych.
b) Junior Front-End Developer – szkolenie prowadzone będzie zgodnie z programem zaakceptowanym przez ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych) oraz pracodawców. Uczestnicy poznają m.in. język HTML, CSS, JS, frameworki. Dodatkowo wykorzystywać będą systemy CMS. Przewidziano również warsztaty tworzenie projektu i własnej strony internetowej.
c) Junior Back-End Developer – szkolenie prowadzone będzie zgodnie z programem zaakceptowanym przez ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych) oraz pracodawców. Uczestnicy poznają m.in. język PHP, bazy danych, GIT, architekturę MVC. Przewidziano również warsztaty tworzenie projektu i własnej strony internetowej.
 

Jaki jest cel projektu Work – On i kto może z niego skorzystać?

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 36 osób w wieku 18-29 lat biernych zawodowo, z terenu woj. kujawsko-pomorskiego, nie uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, o niedostatecznym doświadczeniu zawodowym, a dokładnie:
Projekt skierowany jest wyłącznie do osób biernych zawodowo w wieku 18-29 lat z terenu woj. kujawskopomorskiego, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), które nie posiadają doświadczenia zawodowego w branży IT lub takie, których doświadczeni w branży IT jest krótsze niż 6 miesięcy,
Za osobę z grupy NEET, zgodnie z definicją przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki: a) nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), b) nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, tzn. kształceniu w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształceniu na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym).

Do kiedy trwa rekrutacja do projektu?

Śpiesz się śpiesz, gdyż rekrutacja trwa tylko do 6 lipca 2017 r. Szczegółowe informacje wraz z regulaminem znajdziesz  TUTAJ
A TUTAJmożesz sprawdzić, czy możesz wziąć udział w projekcie
 
Miejsce realizacji:Bydgoszcz
A dokładnie: 
Ośrodek Szkoleniowo – Wdrożeniowy Marek Szarata
Ul. Karpacka 54, Bydgoszcz
rozwój zawodowy - praca
A więc? Nie wahaj się! Masz możliwość otrzymania pakietu niezbędnych umiejętności i kwalifikacji zawodowych na rynku pracy w branży IT!

 

3 thoughts on “Praca w zasięgu ręki – WORK ON

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *