Pomocna ręka na rynku pracy – Doradca Zawodowy

Z wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego jestem doradcą zawodowym. Jest to zawód, który do dzisiaj jest moją pasją mimo, że nie pracuje już zawodowo. W tej branży, spełniam się jednak, wykorzystując wiedzę i umiejętności, między innymi do prowadzenia bloga. Jak sami czytacie – tematy które poruszam dotyczą rynku pracy oraz pracy zawodowej czy kwalifikacji zawodowych.

Dlatego też w projekcie: „Godzę pasję z karierą” nie mogło zabraknąć charakterystyki tego zawodu. Przedstawi Wam go Justyna – wieloletni doradca zawodowy, niejednokrotnie partnerka w pracy zawodowej 🙂
=============================================================

 

1.      Opis charakterystyka zawodu.

    Dla skutecznego wykonywania tego zawodu potrzebna jest wiedza z wielu obszarów wiedzy: psychologii zachowań człowieka, znajomości jego potrzeb i ograniczeń, motywacji a także specyfiki rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców. Celem tej pracy jest pomoc klientowi na różnych etapach jego aktywności zawodowej. W doradztwie zawodowym chodzi o to, by klient, w rezultacie potrafił on samodzielnie i efektywnie funkcjonować na rynku pracy. Praca doradcza polega na wsparciu doradczym z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi do budowania satysfakcjonującej kariery zawodowej. To dostarczanie klientowi aktualnych informacji o zawodach, rynku edukacyjnym i pracy.  W przypadku ludzi uczących się, to głównie pomoc w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych. Może to być wybór zawodu czy zaplanowanie ścieżki kształcenia prowadzącej do jego zdobycia. To również udostępnianie informacji zawodoznawczej (tzn. informacji o zawodach, o potrzebach na rynku pracy, o ofercie edukacyjnej).W odniesieniu do osób w okresie aktywności zawodowej to: pomoc w wyborze szkoleń, kursów  zgodnych z ich predyspozycjami i potrzebami rynku, pomoc w przygotowaniu do efektywnego poszukiwania pracy, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, odbywania owocnych rozmów kwalifikacyjnych, adaptacji w nowym miejscu pracy i zarządzaniu czasem czy radzeniu sobie ze stresem. Tematów do pracy z doradcą zawodowym jest tyle, ilu klientów. Każdy z nich ma specyficzne potrzeby. Zadaniem doradcy jest elastycznie reagować w ramach swoich kompetencji. Cennymi w tej pracy są umiejętności: nawiązywanie kontaktów, aktywne słuchanie, obserwacja i przekonywanie. Niezwykle istotnymi umiejętnościami jest również tworzenie atmosfery zaufania i akceptacji. Pomocne dla wykonywania tej pracy są również empatia, obiektywizm i tolerancja a także odpowiedzialność i samokontrola. Praca doradcy zawodowego w większości przypadków jest pracą samodzielną, stąd też wymaga umiejętności planowania i organizacji czasu. Jednocześnie to zawsze działanie wśród innych ludzi, zatem odnajdywanie się w pracy zespołowej jest równie pomocne. Miejsce pracy doradcy to pokój do rozmów indywidualnych, sala obsługi klienta, pokoje warsztatowe, czasem i aule.

 

2. Ukończenie jakiej szkoły jest wymagane?

Do wykonywania tej pracy wskazane jest ukończenie studiów wyższych. Studia kierunkowe nie są wymogiem koniecznym, ale mogą być pomocne zwłaszcza na początku pracy w zawodzie. Niemniej wśród moich współpracowników są osoby, które ukończyły socjologię, administrację czy ekonomię i z powodzeniem realizują się w tej pracy. Optymalnie dla pracy doradcy zawodowego jest ukończyć studia pedagogiczne w specjalności doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem. Kolejny etap nauki to studia drugiego stopnia w specjalności pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi (za czasów, kiedy kończyłam studia specjalność ta nazywała się edukacją i poradnictwem zawodowym na studiach pierwszego stopnia, na studiach drugiego stopnia była to pedagogika pracy). Bez względu na miejsce wykonywanej pracy dobrze wiedzieć, że praca z ludźmi wymaga ciągłego doskonalenia własnych kompetencji i metod pracy. Pomocne w tej pracy są studia podyplomowe na kierunkach takich jak: akademia trenera, coaching, doradztwo zawodowe i personalne (w przypadku osób, które ukończyły studia inne niż doradztwo). Zarówno na początku pracy, jak i w jej trakcie wskazane by zdobywać nowe umiejętności i kwalifikacje np. ze stosowania narzędzi testowych do oceny predyspozycji czy zainteresowań zawodowych klienta.
 

3.      Gdzie można znaleźć pracę?

Możliwości jest sporo. Począwszy od pracy z młodzieżą w szkołach jako szkolny doradca zawodowy (przydatne tutaj dodatkowo uprawnienia pedagogiczne) w szkolnych ośrodkach kariery, w mobilnych centrach edukacji młodzieży przy Ochotnych Hufcach Pracy czy w poradniach pedagogiczno – psychologicznych. Poprzez pracę ze studentami w akademickich biurach karier, skończywszy na pracy z osobami dorosłymi. Doradcy zawodowi pracę znajdą w: Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy wojewódzkich  urzędach pracy, jako doradcy klienta w Powiatowych Urzędach Pracy. Także w innych instytucjach świadczących usługi doradztwa lub wspierających aktywizację zawodową (tj. agencje zatrudnienia, agencje pracy tymczasowej, agencje doradztwa personalnego, kluby integracji społecznej, zakłady aktywizacji zawodowej, firmy realizujące projekty na rzecz aktywizacji zawodowej, w tym również osób niepełnosprawnych czy zagrożonych wykluczeniem). Niekiedy zdarza się, że doradców zawodowych zatrudniają również zakłady karne.
motywacja, rozwój zawodowy
 

Osoba z kwalifikacjami dla tego zawodu z powodzeniem może pracować również w firmach szkoleniowych lub też realizować się zawodowo pracując na własny rachunek w ramach działalności doradczo – szkoleniowej.

 

4.      Charakterystyka wykonywanych czynności i zadań na danym stanowisku.

Praca doradcy w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej to przede wszystkim praca z ludźmi i dla ludzi, ale nie tylko. To zajęcie nieprzewidywalne, wymaga więc elastyczności i cierpliwości. Każdy człowiek jest bowiem inny, ma inne potrzeby, inaczej można do niego dotrzeć i z nim pracować. Doradca wykonuje swoją pracę w kontakcie indywidualnym z klientem, jak i grupowym. Nie może się więc mieć oporów przed wystąpieniami publicznymi. To praca odpowiedzialna, wymagająca uważności i pomysłowości. Nie zawsze standardowe rozwiązania sprawdzają się w kontakcie z klientem. Do realizowanych zadań dochodzi jeszcze praca w obszarze danych i informacji – ich pozyskiwania, analizy i czy aktualizacji. Przydatne są tu umiejętności pozyskiwania informacji, swobodnej obsługi komputera, zwłaszcza aplikacji biurowych. Pożądane w tej pracy są umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, znajomość języków obcych będzie atutem. Pomocne będą też kompetencje techniczne (np. sprawna obsługa komputera, obsługa sprzętu audiowizualnego typu: rzutnik, kamera, sprzęt audio itp.).

5.      Co mi się w tej pracy najbardziej podoba?

To, co nadaje mojej pracy sens to obserwowanie klientów jak odnoszą sukces zawodowy, jak „rozwijają skrzydłana swojej drodze zawodowej. Sprawia mi przyjemność towarzyszenie klientowi w procesie pozytywnych zmian. Czyli wzmacnianie go w przekonaniu, że jest pełen zasobów, pomoc w uświadomieniu ile może być wart na rynku pracy. Ta praca nieustannie mnie ciekawi i rozwija. Pozwala poznawać innych ludzi, ale i uczy cierpliwości oraz pokory wobec siebie i własnych kompetencji.  
 
=======================================
Dodam od siebie, że praca jako doradca zawodowy to proces ustawicznego kształcenia, poznawania ludzi ale i zdobywania informacji zawodowych. Pomoc innym w odnalezieniu swojej drogi na rynku pracy to największa satysfakcja jaką można odnieść w pracy zawodowej 🙂
 —————————————–
Charakterystykę wszystkich zawodów, które do tej pory pojawiły się na stronie, znajdziesz w Opisie projektu: Godzę pasję z karierą. Zapraszam!

12 thoughts on “Pomocna ręka na rynku pracy – Doradca Zawodowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *